Stadiul implementării

POS CCE 2007-2013 in ultimul trimestru 2015, in Transilvania de Nord

Total proiecte
contractate 745
Total proiecte
contractate 177

Axa prioritară 1
Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

PROIECTE FINALIZATE Total: 536
FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ (LEI) Total:
~ 702,84 mil.
PLĂȚI
EFECTUATE (LEI) Total:
~ 544.90 mil.

Axa prioritară 3
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

PROIECTE FINALIZATE Total: 155
FINANȚARE
NERAMBURSABILĂ (LEI) Total:
~ 8,771 mil.
PLĂȚI
EFECTUATE (LEI) Total:
~ 7.754 mil.

Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile

PROIECTE FINALIZATE 405
VALOARE
NERAMBURSABILĂ CONTRACTATĂ ~532,881 mil.
PLĂŢI
EFECTUATE (LEI) Total:
~ 490,13 mil.

Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale

PROIECTE FINALIZATE 56
VALOARE
NERAMBURSABILĂ CONTRACTATĂ ~2,73 mil
PLĂŢI
EFECTUATE (LEI) Total:
~ 2,35 mil.