Notificări depuneri cereri de prefinanţare / plată / rambursare pentru POSCCE, Regiunea Nord-Vest

Introduceti valoarea estimata a cererii, fara zecimale, fara puncte decimale