Notificări depuneri cereri de prefinanţare / plată / rambursare pentru POSCCE, Regiunea Nord-Vest

In vederea planificării necesarului de fonduri pentru onorarea în termen cat mai scurt a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare depuse de beneficiarii POSCCE din Regiunea Nord-Vest vă rugăm să completaţi informaţiile solicitate în formularul de mai josMenţionăm ca obligaţiile asumate de dvs. prin contractul de finanţare, referitoare la notificarea modificărilor operate în cazul graficului cererilor de rambursare / prefinanţare trebuie în continuare îndeplinite.

Introduceti valoarea estimata a cererii, fara zecimale, fara puncte decimale