Despre POSCCE

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Ministerul Economiei au semnat în 11 martie 2013, la Bucureşti, acordul-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 (POSCCE), Axa 1.

Prin acord, Ministerul Economiei, ca Autoritate de Management a POSCCE a delegat un număr de atribuţii structurii Organismului Intermediar POSCCE care va fi stabilită în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient.

Astfel, ADR Nord-Vest a preluat atribuţiile privind implementarea şi comunicarea pentru patru operaţiuni: 

  • Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; 
  • Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; 
  • Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare; 
  • Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.