Creşterea competivităţii firmei S.C. KON TRADE S.R.L prin diversificarea activităţii societăţii

Telefon: 
0264403590
Adresa: 
HALA 9, CF nr.52274, nr. cad. 12342
407280 FLORESTI
Fax: 
0264403590
E-mail: 
r.gabriella@kon-trade.ro
Data contract: 
Noiembrie 2012
Descriere proiect: 

Obiectivul general îl constituie dezvoltarea şi consolidarea poziţiei companiei în sectorul productiv şi implicit consolidarea şi dezvoltarea durabilă, prin achizţionarea de echipamente performante, de ultimă generaţie pentru a eficientiza consumul de resurse, inovarea, modernizarea lucrărilor de construcii oferite şi intrarea pe noi pieţe.