Cresterea eficientei si a calitatii activitatii companiei S.C. ECO BIHOR S.R.L. prin extinderea statiei de sortare pentru recuperarea materialelor reciclabile prin sortarea deseurilor municipale

Telefon: 
0259 433 262
Adresa: 
Sos Borsului nr 3/N
Oradea
Fax: 
0259 433 262
E-mail: 
pasztai.z@ecobihor.ro
Data contract: 
30-06-15
Descriere proiect: 

Obiectivul general al proiectului este creżterea productivitżżii întreprinderii S.C. ECO BIHOR S.R.L., ca urmare a creżterii żi extinderea tehnologice a parcului de utilaje, prin achiziżionarea de echipamente żi utilaje tehnologice specializate pentru recuperarea materialelor reciclabile sortate. Proiectul se referż mai exact la extinderea activitżżii secundare. żi anume: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate. Obiectivele proiectului sunt în strânsż legżturż cu obiectivul specific aferent żProgramul Operażional Sectorial żCreżterea Competitivitżżii Economiceż (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritarż 1 żUn sistem de producżie inovativ żi eco-eficientż, Domeniul major de intervenżie DM1.1 - Investiżii productive żi pregżtirea pentru competiżia pe piażż a întreprinderilor, în special a IMM, Operażiunea 1.1.1 żSprijin pentru consolidarea żi modernizarea sectorului productiv prin investiżii tangibile żi intangibileż, adresatż întreprinderilor prin consolidarea żi dezvoltarea durabilż a sectorului productiv, crearea unui mediu favorabil dezvoltżrii durabile a întreprinderilor.