Dezvoltarea societatii SC LEMNCONFEX SRL prin demararea unei activitati de productie

Telefon: 
0264 415 546
Adresa: 
Str. Plevnei, nr 31
Cluj-Napoca
Fax: 
0264 415 576
E-mail: 
office@lemnconfex.ro
Data contract: 
27-05-15
Descriere proiect: 

Obiectivul general contribuie la  dezvoltarea durabilż a societżżii din punct de vedere economic żi organizatoric, creżterea profitului acesteia żi crearea de noi locuri de muncż. Obiectivul strategic al companiei îl reprezintż atingerea unui înalt nivel de competitivitate al tuturor serviciilor existente, żi al celor ce vor fi oferite dupż achiziżionarea noilor utilaje.