Modernizarea procesului de productie la A W P IMPEX SRL prin introducerea de noi tehnologii de productie

Telefon: 
0732 129 132
Adresa: 
Str. Clujului, nr. 17
Gherla
Fax: 
0264 248 388
E-mail: 
florin@awpeng.ro
Data contract: 
26-05-15
Descriere proiect: 

Obiectivul general este dezvoltarea durabilż a societżżii din punct de vedere economic żi organizatoric, creżterea profitului acesteia żi crearea de noi locuri de muncż. Obiectivul strategic al companiei îl reprezintż atingerea unui înalt nivel de competitivitate a tuturor serviciilor existente, żi ce vor fi oferite dupż achiziżionarea noilor utilaje.