60 milioane de euro pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), lansează cererea de proiecte aferentă Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul Major de Intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri” - Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”. Propunerile de proiecte pot fi depuse în perioada 27 octombrie - 25 noiembrie a.c.

Mai multe detalii puteti afla aici