Aproape 206 milioane lei finanţare pentru noi proiecte ale IMM-urilor din Transilvania de Nord

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, ca Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 (POSCCE), Axa 1, a contractat 249 noi proiecte de finanţare a IMM-urilor din regiunea noastră, în perioada martie 2013- prezent. Acestea au atras finanţare nerambursabilă de aproape 206 milioane lei. Alte 133 de noi proiecte ale IMM-urilor se află în diverse etape de evaluare şi pre-contractare.În acest moment, ADR Nord-Vest sprijină implementarea, urmăreşte menţinerea investiţiei şi atingerea indicatorilor unui total de 441 proiecte, cu finanţare nerambursabilă de aproape 380 milioane lei. Plăţile efectuate (cheltuielile rambursate) pentru proiectele finalizate se ridică la aproximativ 70% din valoarea finanţării nerambursabile.ADR Nord-Vest va prelua în curând şi implementarea operaţiunii 3.1.1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”, ceea ce va însemna un total de 209 proiecte, din care 59 finalizate, 7 în implementare, 14 în contractare şi 129 în evaluare. Ministerul Economiei, ca Autoritate de Management a POSCCE, a delegat un număr de atribuţii Organismului Intermediar POSCCE din cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, prin acordul cadru semnat în martie 2013, la care se va adăuga şi implementarea uneia din operaţiunile Axei 3 din acelaşi program. În martie 2013, ADR Nord-Vest a preluat atribuţiile privind implementarea şi comunicarea pentru patru operaţiuni:

  • Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
  • Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale;
  • Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;
  • Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.