Contracte de asistenţă tehnică privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013, Axa 1

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Ministerul Economiei au semnat două contracte de finanţare de asistenţă tehnică, în valoare de totală de 2.495.548 euro, destinate implementării şi comunicării privind Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007 – 2013 (POSCCE), Axa 1, în Transilvania de Nord. 
Prin cele două contracte sunt asigurate cheltuielile privind managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE pentru ADR Nord-Vest în calitate de organism intermediar pentru Axa 1, precum şi activităţile de comunicare destinate promovării acestui program. 

Ministerul Economiei, ca Autoritate de Management a POSCCE, a delegat un număr de atribuţii Organismului Intermediar POSCCE care este stabilit în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, prin acordul cadru semnat în martie 2013.