Două noi proiecte POSCCE s-au finalizat în această săptămână în Transilvania de Nord

 

CRESTEREA PRODUCTIVITATII S.C. PACKSOM PRODIMPEX S.R.L. PRIN CONSTRUCTIA UNEI HALE DE PRODUCTIE SI ACHIZITIA UNOR ECHIPAMENTE PERFORMANTE

 
Valoarea totală a proiectului este de 1.989.323,09 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.086.056,30 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Dej pe o durată de 19 luni.
 
În urma implementării prezentului proiect, principalul impact îl reprezintă creşterea capacităţii de producţie a întreprinderii şi crearea a unui numar de 3 locuri de muncă. Totodată noile utilaje achiziţionate prin intermediul proiectului, vor determina reducerea costurilor de producţie şi implicit îmbunătăţirea veniturilor întreprinderii.
Obiectivul proiectului fiind creşterea competitivităţii firmei SC PACKSOM PRODIMPEX SRL.

 

Modernizarea activității S.C MECANICA – C.D S.R.L

S.C. MECANICA – C.D S.R.L, cu sediul în Str. Fabricii, nr. 10, Mun. Zalau, jud. Salaj, a derulat în perioada august – noiembrie 2015 proiectul „Modernizarea activității S.C MECANICA – C.D S.R.L”Valoarea totală a proiectului este de 890.190,12 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 483.684,43 lei. 

Proiectul s-a implementat în  localitatea Zalău, Str. Fabricii, nr. 10, jud. Sălaj, pe o durată de 4 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea activității de fabricare a confecțiilor metalice industriale realizate de către MECANICA CD S.R.L., prin achiziționarea de echipamente de ultimă generație. Acest obiectiv va duce la extinderea pieței unde societatea activează în prezent și implicit la creșterea competivității pe piața dar și a nivelului de productivitate.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului au fost: achizitionarea a 19 active tangibile și crearea a două noi locuri de muncă.