Ghid pe tema achizițiilor publice „Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds”

A fost publicat pe site-ul CE un  nou ghid pe tema achizițiilor publice „Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors  in projects funded by the European Structural and Investment Funds”.

Acesta se adresează în general funcționarilor publici din statele membre precum și practicienilor, ajutând la identificarea și evitarea celor mai frecvente erori în domeniul achizițiilor publice, în special în cazul proiectelor finanțate din fondurile europene structurale și de investiții.

 

Ghidul se poate vizualiza la următorul link http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_ro.pdf