Ghiduri specifice în consultare publică pentru priorităţile de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 a lansat in consultare publică , două ghiduri specifice, din cadrul următoarelor două axe prioritare : 

 

  • Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării urbane, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.
  • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A- Cladiri Rezidentiale.

 

Observatiile si comentariile se transmit pana la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de emailinfo@mdrap.ro.