Instrucţiune AM POS CCE privind prelungirea perioadei de implementare

 AM POSCCE emite Instrucţiunea privind încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndepliniri integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora.Instrucţiunea se poate descărca mai jos.