INSTRUCŢIUNE privind îndeplinirea indicatorilor (realizare/rezultat) pentru contractele de finanţare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE – beneficiari privaţi