Instrucţiune5628.29.05.2014.AMPOSCCE privind schimbarea locatiei de implementare a proiectelor de conectare la broadband , AXA III operaţiunea 3.1.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (AM POSCCE) a emis Instructiunea AM POSCCE 5628/29.05.2014 privind schimbarea adresei/locatiei de implementare a proiectelor din cadrul Axei prioritare III - POS CCE, operatiunea 3.1.1.