Instructiunea AM POSCCE, privind modelul scrisorii de garanţie bancara pentru prefinantare

 Instrucţiunea este ataşată mai jos.