INSTRUCTIUNEA Nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului cererilor de lichidare a platilor, pentru beneficiarii publici si privati

AM POSCCE a emis Instructiunea nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului Cererilor de lichidare a platilor, pentru beneficiarii publici si privati care au în implementare proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”  ( POS CCE) .

 

Mai jos gasiti

  1. Instructiunea

  2. Anexa 1 – Modelul Cererii de lichidare

  3. Anexa 2 – Modelul cererii de rambursare aferente cererii de lichidare

  4. Anexa 3 – Centralizatorul privind sumele solicitate prin cererea de lichidare a platilor