Instructiuni pentru accesarea aplicatiei privind anunturile de atribuire pentru beneficiarii POSCCE

Aplicaţia web, dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene, centralizează toate anunţurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat.
Beneficiarii POSCCE Nord-Vest sunt rugati sa foloseasca documentele atasate mai jos.
Adresa web pentru accesare sectiune Achizitii Beneficiari privati: http://www.fonduri-ue.ro/, autentificare.
Publicarea anunţurilor pe site-ul MFE este obligatorie, conform prevederilor Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/15.10.2013 privind modificarea și aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finanțate din Instrumente Structurale, obiectivul „Convergență” , pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrări, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în data de 22 Octombrie 2013 şi intră în vigoare de la data publicării.