Manualul Beneficiarului pentru achizitiile private desfasurate cf. Ordinului 1120/2013