Materialele prezentate la Conferinţa Regională Conferinţa regională de prezentare a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 26 noiembrie 2013, Grand Hotel Napoca

Ataşat puteţi descărca următoarele materiale prezentate in cadrul conferinţei:

  • Stadiul implementării POS CCE Axa1 în Transilvania de Nord – Oana Lupu, Director Executiv Interimar, Organism Intermediar pentru Implementare POSCCE;
  • Achiziţii în cadrul proiectului – Răzvan Pop, expert financiar;
  • Mecanismul decontării cererilor de plată - Dorin Oroşan, sef departament, Departamentul Verificare Monitorizare Proiecte;
  • Manualul de Indentitate vizuală- Cristian Ciuta, Expert Comunicare.