Regiunea Nord-Vest are cele mai multe proiecte finanțate prin POSCCE, Axa 1

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a organizat, la Cluj-Napoca, în 26 noiembrie 2013, Conferinţa regională de prezentare a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE).
Cu această ocazie, Oana Lupu, director executiv al Organismului Intermediar POSCCE, a declarat că Regiunea Nord-Vest are cele mai multe proiecte finanțate prin POSCCE, Axa 1, și anume, 193 IMM-uri sunt asistate financiar prin program.

Alte cifre relevante sunt: peste 70 de certificate de standarde internaționale implementate la nivelul IMM-urilor din regiune, peste 1.000 de active tangibile achiziţionate și peste 23.500 mp de suprafeţe de producţie modernizate/reabilitate.

În perioada următoare, OI POSCCE din cadrul ADR Nord-Vest va gestionara un număr estimat de 350 proiecte în implementare și va monitoriza peste 200 proiecte.  

La nivel național, Axa1 POSCCE are o alocare de 1.557 milioane Euro.

Ministerul Economiei, ca Autoritate de Management a POSCCE, a delegat un număr de atribuţii Organismului Intermediar POSCCE care este stabilit în cadrul ADR Nord-Vest, atribuţii care vizează implementarea Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, prin acordul cadru semnat în martie 2013.

Astfel, ADR Nord-Vest a preluat atribuţiile privind implementarea şi comunicarea pentru patru operaţiuni:

  • Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
  • Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale;
  • Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare;
  • Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.