Rezultatele sondajului privind comunicarea în cadrul programului POS CCE

În urma unor serii de chestionare aplicate in cadrul evenimentelor organizate de  către OI POSCCE ADR Nord Vest, dar şi  online, publicul tintă căruia s-a adresat OI POSCCE ADR Nord-Vest în ceea ce priveşte Programul Operaţional Sectorial ,, Creşterea Competitivităţii Economice “ 2007-2013, a declarat că se informează cu precădere din mediul online ş social media, fapt care este specific regiunii noastre incă de la începerea perioadei de programare.

Alte date colectate, mai jos