Taburi primare Afişează(tab activ) Modifică Devel Ultimele modificări si completări ale Ordonanţei 64/2009 aduse prin OUG 29/2014 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Documentul se poate descărca mai jos.